Hlavička, 27kB

Masív Králického Sněžníku

Názvem Králický Sněžník se označuje nejen význačný vrchol na hranicích Polska a Česka, ale i horský masív, který z tohoto vrcholu vybíhá na všechny světové strany. Od nápadné vrcholové kupole Králického Sněžníku vybíhají čtyři horské výběžky - rozsochy. Z nich pro nás nejvýznamnější je jihozápadní rozsocha, která je součástí Česko-Polské hranice, a východní rozsocha, na jejíž severní okraj také zasahuje hranice s Polskem. Tyto rozsochy jsou součástí České republiky a svírají údolí pramenného toku Moravy. Z jihozápadního výběžku je významný Malý Sněžník, druhá nejvyšší kóta (1338 m), a poslední vrchol tohoto hřbetu - Klepý (1144 m), kterému polští sousedé výstižně říkají Trojmorski Wierch. Východní hřbet je nejvýraznější, asi 12 kilometrů dlouhou rozsochou v celém pohoří, navíc členěnou údolními zářezy přítoků Moravy do několika dílčích hřbítků a výběžků. Jsou zde nápadné vrcholy Podbělka (1307 m) a třetí nejvyšší bod v pohoří - Sušina (1321 m). Část masívu byla vyhlášena národní přírodní rezervací.

Tomáš URBAN, 2010