Hlavička, 27kB

Horní Lipka

Současný stav obce

Horní Lipka, německy Ober Lipka, je lánovou vsí s roztroušenou výstavbou podél horního toku Lipkovského potoka, asi 4 km severně od Králík. Páteřní komunikací je silnice č. III/31222, na kterou se v jižní části katastru napojuje silnice č. III/31223 z Prostřední Lipky. Poblíž křižovatky těchto cest prochází katastrem obce železniční trať č. 021 Hanušovice - Týniště n. Orlicí. Nejbližší vlakové zastávky jsou však až v Prostřední Lipce nebo Červeném potoku. V obci je pět autobusových zastávek. Zemědělský areál s kravínem obhospodařuje firma ZEOS Prostřední Lipka, na části pozemků hospodaří družstvo Mistrovice. Hostinec zde mají Zezulkovi (otevřeno pouze o víkendech), prodejna se smíšeným zbožím byla nedávno uzavřena. Velkou část zástavby, především v horní části, tvoří rekreační objekty.

Historie

Horní Lipka byla založena v 16.stloletí. Kdysi tudy procházela stará obchodní cesta do Kladska, proto tu stávala celnice, která postupem času zanikla. Dominantou středu obce je filiální kostel sv. Anny z roku 1818. Kdysi přiléhající hřbitov dnes připomínají jen snesené náhrobní kameny u jižní stěny kostela a hřbitobní kříž uprostřed. Na okraji hřbitova se nachází památník starousedlíků zavražděných v srpnu 1945. Na místě památníku padlým z 1. světové války, na blízké křižovatce, stojí dnes pomník rudoarmějcům z r. 1945. Na tzv. Freudebergu stojí další osamocená sakrální stavba - oplechovaná zvonička. O někdejší velikosti obce vypovídá údaj o počtu obyvatel z r. 1930 - tehdy tu žilo 621 lidí! Nejstarší dějiny obce jsou zpracovány v Městském muzeu Králíky. Na jihu katastru se nachází nepřístupný, zdemolovaný pevnostní objekt K-S9 ,,Mezi Lesíky". Svou samosprávu ztratila obec v roce 1979, kdy byla Horní Lipka připojena ke střediskové obci Prostřední lipka a spolu s ní v roce 1985 ke Králíkám.

Tomáš URBAN, 2010