Hlavička, 27kB

Hora Matky Boží

Dominantou města, ale i celého Králicka, je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V letech 1696 až 1700 jej na místě, kam směřovala dětská procesí z Králík, nechal postavit královehradecký biskup Tobiáš Jan Becker. V roce 1710 byla dokončena stavba kláštera servitů, které později vystřídali redemptoristé. V roce 1950 se stalo toto místo, z nařízení komunistů, internačním táborem pro řeholníky. Od roku 1960 až do nedávné doby zde působila kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie. Dnes se o poutní kostel starají opět redemptoristé. Návštěvníkům je volně přístupný nejen kostel, ale i přilehlé ambity s celou řadou církevních i historických památek. Při cestě lipovou alejí se poutníci setkají s několika kapličkami, renovovanými za přispění nadace pana Franze Jentschkeho Hora Matky Boží.

Tomáš URBAN, 2010